Velg en side

Alt om lån

Utlån

 • Det er gratis å låne på biblioteket
 • Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån.
 • Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.
 • Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket
 • Det betales et gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen

Du må ha lånekort

 • Lånekortet er gratis
 • Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek
 • Ha alltid med lånekortet når du besøker biblioteket
 • Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort
 • Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort
 • Legitimasjon må forevises fra fylte 15 år
 • Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse
 • Meld straks fra til biblioteket ved tap av lånekort. Nytt kort utstedes mot et gebyr

Ansvar og brudd på regler

 • For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig
 • Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser
 • Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerettVedtatt av kulturuvalget 16.04.07 sak 15/07.Utlånstider: Bøker, lydbøker, musikk, tidsskrifter: 28 dager
  DVD: 7 dager
  Innlevering utenom åpningstid: Ved vår hovedinngang har vi luke i veggen
  hvor du kan levere tilbake  uansett tid på døgnet.
  Det er gratis å låne men det koster å levere for sent.

 

Søkeord: