Velg en side

Litterære turmål

01. juni 2019 - 31. desember 2019

kl. 00.00

Sted: Lavangen
9357 Tennevoll

I anledning Bokåret 2019 har vi ønsket å gi folk på tur en litterær opplevelse. Kampanjen vil synliggjøre Bokåret 2019, forfattere fra Troms og de lokale folkebibliotekene– gjennom oppslag i form av en laminert plakat i A4-format.
Plakaten er plassert på turmålet og inneholder et tekstutdrag av en forfatter som har tilknytning til kommunen og hilsen fra det lokale biblioteket. Plakaten utstyres med link til bibliotekenes nettside. I tillegg oppfordres folk til å være med på vår
lesekampanje Troms leser nordnorsk.

I Lavangen er turmålet Nerdalsgammen.

Vi har til sammen 25 utvalgte turmål i 14 kommuner i Troms fylke.

Samarbeidspartner:
Troms fylkesbibliotek