Gå til innhold

Lånekort
For å låne på biblioteket trenger du lånekort. Kortet må enten være utstedt ved vårt bibliotek, eller være et nasjonalt lånekort som er utstedt ved et annet bibliotek.

Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort hos oss. Lånekortet er gratis. Lånekortet er personlig og må ikke lånes bort til andre. Lånekortets eier er ansvarlig for det som lånes på kortet. Dersom du mister kortet koster det kr 20 å få et nytt. Ha alltid med deg lånekortet når du kommer for å låne.

Digitalt nasjonalt lånekort:
Det er også mulig å skaffe seg et digitalt nasjonalt lånekort. Når det er gjort må du ta kontakt med oss for å knytte kortet opp mot ditt bibliotek.

Pin-kode:
For å kunne logge inn i vår nettkatalog, samt benytte ulike digitale tjenester gjennom biblioteket trenger du en pin-kode på fire siffer. Ta kontakt med biblioteket for å få en slik kode.