Gå til innhold

Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek.

Lånere kan selv også bestille fjernlån via Biblioteksøk hvis man har nasjonalt lånekort.  Sjekk om boka finnes i vår base før du bestiller.  Hvis boka er utlånt kan vi reservere den og du vil få melding når den er klar til henting.

Når boka lånes inn via fjernlån er det eierbibliotekets låneregler som gjelder.