Gå til innhold

Et interkommunalt krigsminneprosjekt ble gjennomført i årene 2013-2015. Krigsminneløyper ble ryddet, merket og skiltet i et samarbeide mellom kommunene Salangen, Lavangen og Gratangen, Midtre Hålogaland friluftsråd, Troms fylkeskommune og Lavangen fjellvandrerlag.

På nettsidene til Digitalt Museum finnes  mer materiale fra krigsminneløypene

Her er tekster til skiltene på løypen mellom Tennevoll og Gratangsbotn, mellom Sjøvegan og Tennevoll, og mellom Lapphaugen og Kolbanskaret

Sidene er på norsk/samisk og på engelsk/tysk.

Tennevoll – Gratangsbotn
Tennevoll (nor/sam) (eng/deu)
Skavmodalen (nor/sam) (eng/deu)
Rødbergan (nor/sam) (eng/deu)
Trentroppene Fjordbotneidet (nor/sam) (eng/deu)
Flyvraket (nor/sam) (eng/deu)
Torvtak (nor/sam) (eng/deu)
Altabataljonen (nor/sam) (eng/deu)
Trønderbataljonen (nor/sam) (eng/deu)
Moan i Gratangsbotn (nor/sam) (eng/deu)

Sjøvegan – Tennevoll
Tennevoll-Einarmyra-Sjøvegan (nor/sam) (eng/deu)
Rødveien (nor/sam) (eng/deu)
Tennevoll -Åbrekka- Sjøvegan (nor/sam) (eng/deu)
Overnattingssted General Fleischer (nor/sam) (eng/deu)
Hovedkvarter General Fleischer (nor/sam) (eng/deu)

Kolbanskardet – Lapphaugen
Kolbanskaret – Lapphaugen (nor/sam) (eng/deu)
Skytterstilling på Kolbanskaret (nor/sam) (eng/deu)
Første krigsruin på Selstrøm (nor/sam) (eng/deu)
Gammelsætran på Fossbakken (nor/sam) (eng/deu)
Krigsruiner på Selstrøm (nor/sam) (eng/deu)
Kanonstilling Selstrøm (nor/sam) (eng/deu)
Den gamle skolestua på Fossbakken (nor/sam) (eng/deu)
Jordbrua (nor/sam) (eng/deu)
General Fleischer (nor/sam) (eng/deu)
Lapphaugen- Kolbanskaret (nor/sam) (eng/deu)