Gå til innhold

Altabataljonen fikk mobiliseringsordre 10. oktober 1939 og ble sendt til den norsk/finske grense i Sør-Varanger som nøytralitetsvakt frem til 15. januar 1940. Bataljonen ble på nytt mobilisert 10. april  og sendt, under kommando av oberstløytnant A. D. Dahl, til Sjøvegan i Salangen hvor ca 830 soldater ankom den 21. april om kvelden. De gikk videre til Lavangen hvor de ankom 23. april. Den 24. april fortsetter Altabataljonen, bestående av 766 soldater, over Fjordbotneidet for å sikrer høyre flanke for I/IR 12, Trønderbataljonen. Altabataljonen rykker frem mot “Høyde 400” på ettermiddagen den 25. april, etter det store slaget i Gratangsbotn har funnet sted mellom tyske tropper og Trønderbataljonen. Fra den 25.-28. april fortsetter stillingskrigen inntil tyskerne trekker seg tilbake mot Gratangseidet. Den 29. april rykker Altabataljonen frem mot Øse og gjør seg videre godt bemerket i slagene som følger under krigen rundt Gratangen, Kvernmo, Leigas, Roasme og Lillebalak/Bjørnfjell. Dokumentasjon viser at bataljonen hadde tap på 6 drepte og 45 sårede.

ÁLTTÁBATALJOVDNA

Álttábataljovdna mobiliserenjuvvui golggotmánu 10. beaivvi 1939:s ja sáddejuvvui Mátta-Várjjagii norgga/suoma ráji ala neutrálitehta vákšumii mii bisttii ođđajagimánu 15. beaivái 1940:s. Bataljovdna čohkkejuvvui ođđasit cuoŋománu 10. beaivvi ja sáddejuvvui Siellaga Vuotnasiidii. Obertsleutnánta A.D. Dahl hovdii bataljovnna, ja sullii 830 olbmá ollejedje dohko cuoŋománu 21. beaivvi ja jotke Loabágii, gosa  jovde dan 23. beaivvi. Cuoŋománu 24. beaivvi jotkii Álttábataljovdna su 766 soalddáhiin bajás Jalgesáidái suddjet I/IR 12, Trønderbataljovnna olgešravdda. Álttábataljovdna garrestii veaigin 25áda  ”aláš 400” rádjái, maŋŋil trønderiid ja duiskalaččaid garra doaruid Rivttát-vuotnabađas,

Báhčáladdamat bistet cuoŋománu 25.- 28. beaivvi rádjái, ja dasto duiskalaš geassáda Rivttátmuotkái. Cuoŋománu 29. beaivvi  garresta Álttábataljovdna Øsii ja soahtá dasto rámálmasat Rivttága, Skáiddi,  Roašmmi, Bálaga ja Bierdnavári guovlluin. Bataljovnna logut čájehit ahte 6 soalddáha gahčče ja 45 soalddáha roasmmahuvve.