Gå til innhold

Dette flyet, en Heinkel 111 H3, med en besetning på 5 menn, ble skutt ned den 24. mai 1940 av to engelske jagere. De var av typen Gloster Gladiator, og var stasjonert på Bardufoss flyplass. Luftkampen foregikk over Salangen. Det tyske flyet ble truffet og skutt i brann og måtte nødlande på Fjordbotneidet. To av den tyske besetningen på flyet ble drept og en skadet.Da en norsk patrulje kom opp fra Tennevoll for å ta eventuelle overlevende til fange, hadde de gått i stilling og det oppsto kamp før de overga seg. Fangene ble ført til Setermoen og internert. Den tyske piloten, oberstl.. Harmut Paul ble, sammen andre tyske offiserer som ble tatt fange på Narvikfronten, ført av de engelske styrker over til England. De ble internert i Canada under resten av 2. verdenskrig.

Det tyske flyet tilhørte Kampfgeshwader 26, som var stasjonert på Værnes flyplass i Trøndelag.

GIRDIRÁHTTU – JALGESÁIDI

Dát duiskka viđa olbmo Heinkel 111 H3-girdi bahččui guovtti eŋgelas Gloster Gladiator-girdái mat bohte Beardogoržži girdišilljus cuoŋománu 24. Beaivvi. Fallehallamat ledje Siellaga bajábealde. Duiskka girdi deaivvahalai ja buollái ja árrásii seaivut Jalgesáidái. Guovttis dan vihttasis dušše ja okta roasmmahuvai.

Norgga joavku bođii Deannjás bivdit gittá duiskalaččaid. Gárte báhčáladdamat ovdal go duiskalaččat vuollánedje, ja daid dolvo Setermoenii giddagassii.  Duiskka pilota, oberlt. Harmut Paul dolvui oktan eará Narviikasoađi fáŋgan váldon duiskka soahtehearráiguin Eŋgelandii. Sin dolvo maŋŋil Canadai gos veddojedje  miehtá 2. máilmmesoađi.

Duiska girdi gulai Kampfgeshwader 26 ossodahkii, mii lei orron Værnes girdišiljui Troandimis.

Digitalt.fortalt.no