Gå til innhold

Grunnmurer av brakker, skytestillinger m.m. fra tysk okkupasjon 1941-1945.
Du står ved punkt A på kartet. Nærmere informasjon ved punkt B.

Vuosttas soahtebázahus Selstrømas

Bráhkáid ja báhččistillegiid geađgejuolggit ja eará bázahusat duiskka okkupašuvnna rájes 1941-1945. Don čuoččut A-čuoggás kárttas. Eanet dieđuid gávnnat B-čuoggás.