Gå til innhold

Dette er et kulturminne.

Gammelsætran ligger på eiendommen Selstrøm, gnr 64 bnr. 8. Dette bruket ble fradelt eiendommen Nordre Fossbakk i 1893. Den nye eieren av Selstrøm, Isak Gustavsen, og seinere eiere, har ikke drevet sætring her. Derfor må en anta at det var eieren av Nordre Fossbakk, Ole Olsen Lundberg (1818-1916),  som i sin tid startet med sæterdrift på denne plassen, og dreiv den til han solgte Nordre Fossbakk. Han solgte til Lars Tollefsen og svigersønnen Kornelius Olsen og reiste til Amerika i 1878.

Ole Olsen Lundberg kom fra Bardu. Han hadde overtatt Nordre Fossbakk og bosatte seg her med familien i 1848, og med tida dreiv de et ganske stort gårdsbruk. Det er usikkert om det var tradisjonell sæterdrift, eller en form for melkesætring.  Gammelsætran var kanskje ei av de første sætrene som ble anlagt i Lavangen. Skrebergsætra var muligens eldre, men både denne, Holmen- og Buslettsætra hadde en driftsform som ligner melkesætring.

Gammelsætran Fossbakkenis

Dát lea kulturmuitu.

Gammelsætran lea Selstrøm eanaopmodat, dnr. 64 gnr. 8. Dállu čuldojuvvui Davvi Fossbakk – eanaopmodagas. Selstrøm ođđa oamasteaddjis, Isak Gustavsenis, ja maŋit oamasteddjiin eai lean oamit geassesajis. Navdimis geassesaji ásahii Davvi Fossbakk oamasteaddji, Ole Olsen Lundberg (1818 – 1916), gii barggai das dassážii go vuvddii Davvi Fossbakk-eatnama Lars Tollefsenii ja vivvii Kornelius Olsenii ja ieš fárrii Amerihkkái jagi 1878.

Ole Olsen Lundberg lei beardulaš. Son válddii badjelasas Davvi Fossbakk eatnama ja ásaiduvai bearrašiinnis dasa 1848. Áiggi mielde sus šattai oalle stuorra oapmedállu. Ii leat sihkar lei go árbevirolaš geassesadji, vai lei go juoga lágan bahčindoaibma das. Gammelsætran lei várra okta stuorimus geassesajiin Loabágis. Skrebergssætra soittii leat boarrásat, muhto sihke das ja Holmen- ja Buslett-geassesajiin bahče omiid.