Gå til innhold

Jordbrua (NOR/SAM)

SÅ LANGT MOT NORD KOM TYSKERNE UNDER SLAGET OM NARVIK 1940

Etter at tyskerne den 13. april oppretter kompanistøttepunkt over Lapphaugen, sendte de straks ut 2 sterke stridspatruljer langs riksvei 50 mot Fossbakken. De ble stoppet her ved Jordbrua av soldater fra skolekompaniet og tropp 1, kompani 7, bataljon II Infanteriregiment nummer 15. Det avgjørende var at de norske soldatene hadde støtte av bombekasterild og ild fra feltkanon fra batteri 7 bergartileribataljon nr 3. For øvrig den eneste feltkanon som på dette tidspunktet hadde kommet frem til Fossbakken. Det er ukjent hvilke tap tyskerne hadde, men det var blod på veien da de trakk seg tilbake og inn i kompanistøttepunktet over Lapphaugen.

Det ble nå en 11 dagers stillingskrig ved Lapphaugen. Tyskerne sendte ikke ut flere stridspatruljer, bare oppklaringspatruljer.

Dette området ble startlinjen da de norske soldatene angrep Lapphaugen 24. april. Tyskerne trakk seg tilbake mot Gratangsbotn etter det norske angrepet, jfr. angrepsplan i kartskisse.

Čoarda
NÁ GUHKÁS DAVÁS  DUISKALAČČAT BESSE NARVIIKKA SOAHTAMIIN 1940

Go duiskalaččat ásahedje cuoŋomanu 13. beaivvi kompaniijadoarjjabáikki Gieddenjunnái, de sii sáddejedje seammás 2 nana soahtepatrulla Fossbakkenii riikageainnu 50 mielde. Dáppe Čoardda buohta daid cagge skuvlakompaniija ja trohppa 1, kompaniija 7, bataljovdna II infanteriijaregimeanta nr 15 soalddáhat.

Sii vuite dáistaleami danin go batteriija 7 bákteartilleriijabataljovdna nr 3  doarjjui norgga soalddáhiid bombabálkuin ja fealtakanovnnain. Dat leige Fossbakkena áidna fealtakanovdna. Eat dieđe man ollu duiskalaččat gahčče, muhto geaidnu ja kompaniijadoarjjabáikkit ledje varran go duiskalaččat geassádedje kompaniijadoarjjabáikkiide bajábealde Gieddenjuni.

Dasto šattai 11 beaivvi jaskes soahti Gieddenjunis. Duiskalaččat eai sádden eanet soahtejoavkkuid, dušše dárkunjoavkkuid.

Dát guovlu lei vuolggabáiki, go norgga soalddáhat fallehedje Gieddenjuni cuoŋománu 24. beaivvi. Duiskalaččat geassádedje Rievttakbahtii  norgga fallehemiid geažil, gč. fallehanplána kárttas.