Gå til innhold

Under 2. verdenskrig hadde tyskerne stasjonert ganske store militære styrker på Fossbakken, bl.a. sies det at ei tid hadde Generalstaben for området sitt  hovedkvarteret her. De hadde ikke bare militært sykehus, men også gartneri, badstu og til og med eget bank- og kinolokale på Fossbakken.

I dette området hadde de bl.a. eget kraftverk ved fossen, verksted, hestestaller, brakker/telt av kryssfiner for krigsfanger, og sykestue på andre siden av elven. I dag finnes det få spor etter disse. Noen bunkere som ble brukt som tilfluktsrom finnes ennå. Noen av ruinene fra denne tid kan fremdeles ses i dette området, jfr. kartskisse.

Selstrøma soahtebázahusat

2. máilmmisoađi áigge duiskalaččain lei oalle stuorra soahteveahka Fossbakkenis, earret eará muitaluvvo ahte generálaveahka lei dáppe muhtun áigge. Fossbakkenis ii lean dušše militeara buohcciviessu, muhto maiddái gilvvaviessu, sávdni ja maiddái báŋko- ja kinovistti.

Dán guovllus lei earret eará iežas elfápmorusttet goržžis, divohat, heastastáljat, finerpláhtain ráhkaduvvon bráhkát/tealttát soahtefáŋggaide ja buohcciviessu nuppe bealde joga. Dál dat eai olus vuhtto šat. Muhtun buŋkerat, mat geavahuvvojedje báhtaranlatnjan, leat ain oidnosis. Muhtun bázahusat oidnojit ain dán guovllus, geahča kártta.