Gå til innhold

Fra den 23.-24. april 1940 gikk Trønderbataljonen med 643 soldater, og Altabataljonen med 766 soldater, i tillegg til hester, fra Tennevoll, over Fjordbotneidet frem til Torvtak og Høyde 400 mot Gratangsbotn. De skulle i kamp mot tyske soldater. Om kvelden den 24. april gikk Trønderbataljonen i ly på gårdene på Moan. Det var dyp snø og snøbyger. Soldatene la seg til å sove. Trønderbataljonen ble overraskende angrepet kl 05 om morgenen den 25. april av ca 3-400 tyske soldater. Krigsslaget i Gratangsbotn resulterte i Norges største tap av soldater på norsk jord i et enkeltslag under 2. verdenskrig. Norges tap: 34 drepte, 61 sårede og 174 tatt til fange/savnet. Tyskerne angir 7 drepte og 14 sårede. Øvrige fra Trønderbataljonen trakk seg tilbake over Fjordbotneidet til Tennevoll.

Mange av lokalbefolkningen søkte ly i jordkjellere mens kamphandlingene pågikk. Ingen sivile ble såret eller drept.

RIEVTTAK GUOLBBA

Cuoŋománu 23. – 24. beivviid 1940:s manai Trödárbataljovdna 643 soalddáhiin, ja Álttábataljovdna 766 soalddáhiin, ja heastaiguin Deannjás Jalgesáiddi badjel ja Darfedáhkái ja «Aláš 400:i» Rievtaga guvlui. Dat galge soahtat duiskka soalddáhiid vuostá. Cuoŋománu 24. beaivvi čiehkádii Troandinbataljovdna Rievttak Guolbana dáluid duohkai. Lei oppas ja borga. Soalddáhat nohke. 3-400 duiskka soalddáha falehedje Troandinbataljovdna báifáhka viđa áigi iđđedis cuoŋománu 25. beaivvi. Dáid soahtamiin goddojuvvo eanemus soalddáhat Norggas 2. máilmmesoađis. 34 Norgga soalddáha gahčče ja 61 roasmmahuvve ja 174 váldojuvvo fáŋgan/dieđuheapmin. Duiskkut almmuhit ahte 7 gahčče ja 14 roasmmahuvvo. Tröderbataljovdna geassádii ruovttoluotta Jalgesáiddi badjel ja Deannjái. Báikki olbmot čiehkádedje gealláriidda dan botta go soahtamat biste. Ii oktage siviila olmmoš roasmmahuvvon ja goddon.