Gå til innhold

Ferdselsveien mellom Laberg i Salangen og Rød i Lavangen er gammel. Veien var opparbeidet og godt vedlikeholdt. På vintertid gikk folk til fots eller med hest og slede, mens det på barmark ble brukt hest og kjerre. Først da bilveien kom opphørte bruken av veien. Men som skogsvei ble den fortsatt brukt og vedlikeholdt.

I 1913 ble veianlegget fra Sjøvegan mot Lavangen påbegynt. I 1925 var veien bygd frem til Åbrekka, og det var klart for den første bilen i Lavangen. Bilveien som i dag går mellom Salangen og Lavangen – RV 84 – ble ikke bygget og klar for trafikk før 1926-28. Den første tiden var det presten og doktoren i Salangen, som brukte veien mest. Den første bilen hadde registreringsnummer X-45 og var eid av Sandmel. I og med at veien ikke var ferdig ned til gården, måtte han la bilen bli stående oppe på Brekka ved vei-enden de første årene. Der bygde han garasje, noe som ble den første i Lavangen.

I aprildagene, 17.-21. april i 1940, da Trønder- og Altabataljonen marsjerte fra Sjøvegan over til Lavangen og mot fronten i Gratangen, må en anta at bataljonene også benyttet Rødveien i tillegg til bilveien, av sikkerhetsårsaker.

Ruksesgeaidnu

Geaidnu Sakkás Siellagis gitta Rodegii lea dološ geaidnu. Geaidnu lea divvojuvvon ja bajásdollojuvvon. Dálvet olbmot vázze geaidnoráigge dahje johte reahkaheasttaiguin, bievlan vovdnaheasttaiguin. Easkka go biilageaidnu ráhkaduvvui, de heite geavaheamis geainnu. Meahccegeaidnun dat ain geavahuvvui ja bajásdollojuvvui.

1913 ráhkadišgohte geainnu Vuotnasiiddas Loabágii. 1925 lei geaidnu huksejuvvon gitta Åbrekkii ja dál besse vuodjit biillaiguin. Geaidnu mii dál manná Siellagis Loabágii – RG 84 – ráhkaduvvui easkka 1926-28. Álggus geainnu geavaheigga eanaš Siellaga báhppa ja doavttir. Vuosttas biillas lei registtarnummir X‑45 ja Sandmel oamastii dan. Go geaidnu ii lean ráhkaduvvon gitta dálu lusa de šattai vuosttaš jagiid guođđit biilla geaidnogeahčái Brekkii. Dohko son huksii biilavistti, mii leige Loabága vuosttas biilavisti.

Cuoŋománu 17.-21. beaivve 1940, go Trønder- ja Álttábataljovdna johte Vuotnasiiddas Loabágii ja Rivttága soahtešilljui, de dáide bataljovnnat sihkarvuođa geažil geavahit Ruksesgeainnu biilageainnu lassin.