Gå til innhold

TENNEVOLL

Strekningen Sjøvegan-Tennevoll-Fjordbotneidet var oppmarsjområdet for både Trønder- og Altabataljonen. De ble satt i land på Sjøvegan i Salangen 17.-23. april 1940. Ettermiddagen den 23. april passerte de første avdelingene av Trønderbataljonen over Tennevoll bru på marsj mot Fjordbotneidet med retning mot Gratangsbotn. Om morgenen den 24. april fulgte Altabataljonen i Trønderbataljonens fotspor den samme vei mot Fjordbotneidet.

Krigsslaget den 25. april i Gratangsbotn hvor ca 3-400 tyske soldater angrep Trønderbataljonen på ca 650 soldater, endte med Norges største tap av soldater på norsk jord i et enkeltslag under 2. verdenskrig. Trønderbataljonen trakk seg tilbake fra Gratangsbotn over Fjorbotneidet etter kamphandligene til Tennevoll og ble av sin overordnede reorganisert. General Fleischer med stab holdt til med sitt hovedkvarter på Soløy i Lavangen frem til krigshandlingene opphørte 10. juni 1940.

DEANNJÁ

Vuotnasiida-Deannjá-Jalgesáidi lei sihke Trønder- ja Álttábataljovnna johtingeainnodat. Sii bohte Vuotnasiidii cuoŋománu 17.-23 beivviid 1940s. Cuoŋománu 23 beaivvi rasttildii Trønderbataljovnna vuosttamus trohpat Deannjá šaldi manadettiin Jalgesáiddi miel Rivttágii. Cuoŋománu 24. beaivvi iđida čuovui Álttábataljovdna Troandinbataljovnna luottaid bajás Jalgesáiddi ala. Cuoŋománu 25. beaivvi soahtamiin Rivttágis gahčče eanemus Norgga soalddáha oktanaga oba 2. máilmmesoadis, go sullii 3-400 čuođi duiska soalddáha fallehedje Trønderbataljovnna 650 soalddáha . Troandinbataljovdna geassádii maŋŋil dáid soahtamiid  Rivttágis fas Jalgesáiddi badjel Deannjái gos de dan hoavddat ođđasit orgániserejedje. General Fleischer bargoveagainis anii Soløya Loabágis váldobáikin gitta dassážii go soahtamat nohke geassemánu 10. beaivvi 1940:s.