Gå til innhold

Batt. 8a, 2 Berghaubits kanoner 7,5 cm fra Bergartilleribataljon nr 3, ble underlagt I/R 12, Trønderbataljonen, under kommando av major Bøckman, på Fjordbotneidet. Batteri 8a gikk i stilling i dette området. Kanonene var ikke i aksjon den 25. april under det store slaget mellom Trønderbataljonen og de tyske styrkene i Gratangsbotn, pga den kaotiske situasjonen og dårlig vær. Men i dagene deretter la de bl.a. Eliborg skoleinternatet på Elvenes, som tyske styrker brukte til hovedkvarter, under ild. Artilleriet ga også støtte til Altabataljonen da den, 26.-28. april rykket ned til Gratangsbotn og fordrev de tyske styrkene sørover mot Kvernmo, Leigas, Øse og mot Bjørnfjell.

Under de dagene kanonstillingen lå i dette Torvtak-området, ble de bombet av tyske fly og bivuakken til trentroppen ble truffet. En soldat fra Hamarøy kommune, Andreas Martin Johansen, ble drept under bombeangrepene.

DARFEDÁHKKI-ARTLERISTILLET
Goalmmát bergartilliribataljovnna 8át batteria, mas ledje 2 Berghaubits 7.5 centesaš kanovnna, biddjojedje Trønderbataljovnna I/R 12 vuollái, maid major Bøckman hovdii. Kanovnnat eai lean anus go Trønderbataljovdna ja duiskalaččat sohte Rivttagis, go lei hui moive dilli ja heajos dálki. Muhto maŋit beaivvi de báhčaladde earret eará Eliborgga skuvlainternáhta Johkanjárggas, gos duiskalaččain lei hovdenguovddáš. Artilleriat dorjo maid Álttábataljovnna cuoŋománu 26.– 28. Beivviid, go sii Rivttagis fallehedje ja duvde duiskalaččaid Skáiddis ja Leigásis dohko luksa gitta Bierdnavárrái. Duiska girdit bombejedje kanon-báikki Darfedáhkki-guovllus ja trenatrohpa bivuahka deaivvahallui. Hápmir soalddát Andreas Martin Johansen sorbmánii.