Gå til innhold

Både Trønderbataljonen og Altabataljonen hadde trentropper, som inkluderte hester, med seg over Fjordbotneidet, til frakt av utstyr.

Trønderbataljonen:              86 hester
Altabataljonen:                  112 hester

I samband med Altabataljonens fremrykning over Fjordbotneidet i dagene 24.-27. april 1940, hadde trenet sin bivuakk i dette området. Det var store snømengder på Fjordbotneidet. Det ble gravd staller til hestene i snøskavlene i elvedalene i dette området. Den 29. april ble trentroppen bombet av tyske fly som var stasjonert på Værnes flyplass i Trøndelag. Snøstallene raste sammen og hestene som ikke ble drept umiddelbart, ble kvalt under snøen. Ingen soldater ble drept.

Men i området lenger sør på Fjordbotneidet mot Gratangsbotn, hvor hovedstyrken til Altabataljonen lå, ble en soldat drept og en ble såret under bombeangrep i dette tidsrommet. Den drepte soldatens navn var Alfon Paul Gamst fra Sørøya, Loppa kommune.

TRENATROHPAT – JALGESÁIDI

Sihke Trønderbataljovnnas ja Álttábataljovnnas ledje trenatrohpat ja dain ledje heasttat maiguin fiervrrededje dávviriid go manne Jalgesáiddi badjel:

Trønderbataljuvnnas 86 heastta
Álttábataljuvnnas 112 heastta

Go Álttábataljuvdna manai Jalgesáiddi badjel cuoŋománu 24.-27. beivviid 1940s, de lei trenatrohpa gohtten dán guvlui. Jalgesáiddis lei ollu muohta. Doppe goivo sii johkalegiide/gorssaide muohtastálljaid heasttaide. Cuoŋománu 29. beaivvi bohte Værnes-girdišilljus vuolgán duiskka girdit ja bombejedje trenatrohpaid. Muohtastálljat gahčče ja heasttat mait eai deaivvahallon hávke muohttat vuollái. Ii oktage soalddát duššan. Muhto Jalgesáiddi lulábealde Rivttat-orddas, gos Álttábataljovnna váldoveahka lei, duššai okta soalddát ja okta fas roasmmahuvai go duiskalaččat bombejedje doppege. Soalddát guhte goddui lei sállanlaš Alfon Paul Gamst.