Gå til innhold

I førjulstiden i 1939 ble ca 1000 soldater fra Nordmøre og Sør-Trøndelag innkalt til nøytralitetsvakt i Finnmark langs grensen mot Russland. Av disse møtte ca 750 mann opp og dannet etter hvert I/R12 i januar 1940. De ankom Vadsø den 15. januar 1940 og tjenestegjorde langs den finsk/sovjet-russiske grense frem til 9. april, hvor de ble omdirigert og transportert til Sør-Troms, hvor de ble stilt under kommando av 6. Brigade. Trønderbataljonen ankom Sjøvegan den 17. april og 643 soldater marsjerte mot Lavangen og opp Fjordbotneidet den 23. april. De ankommer stedet “Torvtak” og “høyde 400” ut på morgenen den 24. april, under ledelse av major Bøchman. Pga av været får de beskjed om å gå i stilling ved gårdene på Moan, Gratangsbotn. Tyske styrker, under major Stautner, trekker seg tilbake fra Lapphaugen til Gratangsbotn og slutter seg til øvrige tyske styrker. Om morgenen den 25. april  ca kl 5, angriper 3-400 tyske soldater Trønder-bataljonen i et overraskende angrep, som varer til ut på dagen. Resultatet er Norges største tap på landjord i et krigsangrep med 34 drepte, 61 sårede og 174 soldater som ble tatt til fange/savnede. Tyskerne angir et tap på 7 drepte og 14 sårende. Ingen sivile personer ble skadet eller drept under kampene. Øvrige av bataljonen flyktet tilbake over Fjordbotneidet og blir reorganisert i Lavangen.

TRØNDERBATALJOVDNA – I/R 12

Ovdalaš juovllaid 1939s gohčohalle 1000 Nordmøre ja Lulli-Trøndelága soalddáha ráfisuodjalus-vákšumii Norgga-Ruošša rájá ala. Sullii 750 soalddáha jovde daváš ja dat šadde I/R 12 vuollái. Sii jovde Čáhcesullui ođđajagimánu 15. beaivvi 1940 ja vákšo Suoma/Ruošša-rájá gitta cuoŋománu 9. beaivvi rádjái. Doppe sáddejuvvojedje Lulli-Romsii, gos šadde 6. brigáda vuollásažžan. Trønderbataljovdna joavddai Vuotnasiidii cuoŋománu 17. Beaivvi ja 643 soalddáha vulge Loabágii ja Jalgesáiddi bajás cuoŋománu 23. beaivvi. Sii jovde Darfedáhkkái cuoŋománu 24. beaivvi iđida, ja major Bøckman hovdii sin. Dálkki dihte sii njurde vulos Moan-dáluide Rivttat vuotnamohkkái. Duiskka veagat, maid major Stautner hovdii, geassádedje Bokčavuomi Bassedievás Rivttagii ja ovttastuvvo eará duiskka veagaiguin. Árrat iđit cuoŋománu 25. beaivvi fallehedje 3-400 duiskka soalddáha Trønderbataljovnna njamažahká, ja dat sohte olles beaivvi. Dán falleheamis goddojedje 35 norgga soalddáha, 61 roasmmahuvve ja 174 soalddáha váldojedje fáŋgan. Duiskalaš dieđihedje alddineaset 7 soalddáha gahččan ja 14 roasmmahuvvan. Ii oktage siivila olmmoš hávváduvvan dahje duššan giččuid vuolde. Trønderbataljovdna geassádii Jalgesáiddi badjel Loabágii gos de orgáneserjuvvui ođđasit.