Gå til innhold

Det er gratis å låne på biblioteket
Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.
Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket
Det betales et gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen

Du må ha lånekort
Lånekortet er gratis. Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek
Ha alltid med lånekortet når du besøker biblioteket
Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort
Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort
Legitimasjon må forevises fra fylte 15 år
Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse
Meld straks fra til biblioteket ved tap av lånekort. Nytt kort utstedes mot et gebyr.
Voksne lånere får et nasjonalt lånekort som kan benyttes også i andre bibliotek i Norge. Hvis du allerede har dette lånekortet (fra et annet bibliotek) kan du bruke dette.

Lånekort til barn
Barn som går på skolen får et  eget kort som oppbevares av kontaktlærer, og alle under 15 år må ha med underskrift fra en av sine foresatte. Foresatte er ansvarlige for det barn låner, og må registrere egen adresse samt evntuelt eget mobilnummer eller e-post som kontaktinformasjon. Foresatte har ansvar for å veilede barna slik at de lærer å overholde lånefristene og behandle bibliotekets materiale pent.

Ansvar og brudd på regler
For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig
Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser
Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett. Vedtatt av kulturutvalget 16.04.07 sak 15/07. Utlånstider: Bøker, lydbøker, musikk, tidsskrifter: 28 dager
DVD: 7 dager
Innlevering utenom åpningstid:
Ved vår hovedinngang har vi luke i veggen hvor du kan levere tilbake uansett tid på døgnet.

Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån.

Det er gratis å låne men det koster å levere for sent.