Velg en side

Om biblioteket

INNHOLD
Lavangen bibliotek er et kombinert folke- og skolebibliotek, og vi har våre  lokaler i Lavangen skole .
Lavangen bibliotek startet som Lavangen folkeboksamling i 1897.
Boksamlingen var plasser på ulike steder i bygda og ulike personer var ansvalig. I 1973 ble Lavangen folkebibliotek samlokalisert med Lavangen skoleboksamling på Lavangen sentralskole – som nå heter Lavangen skole. Nytt biblioteklokale tok vi i bruk i år 2000, og vi hadde en større fornying av bibliotekrommet i 2014/2015.