Gå til innhold

Alle kommuner i Norge er pålagt å ha eget bibliotek. Bibliotek er en gratis tjeneste der du blant annet kan låne bøker, filmer, lydbøker og tidsskrift.

Lavangen bibliotek er et kombinert folke- og skolebibliotek, og vi har våre lokaler i Lavangen skole .

Lavangen bibliotek startet som Lavangen folkeboksamling i 1897.
Boksamlingen var plasser på ulike steder i bygda og ulike personer var ansvalig. I 1973 ble Lavangen folkebibliotek samlokalisert med Lavangen skoleboksamling på Lavangen sentralskole – som nå heter Lavangen skole.

Nytt biblioteklokale tok vi i bruk i år 2000, og vi hadde en større fornying av bibliotekrommet i 2014/2015.

 

Ansatte

Biblioteksjef/rådgiver
Anne Strømmesen
Telefon  922 19 445/906 57 194
bibliotek@lavangen.kommune.no

 

Adresser

Besøksadresse
Tennevollveien 21
9357 Tennevoll

Postadresse
Nesveien 7
9357 Tennevoll

Faturaadresse
Astafjord lønn- og regnskap
Boks 84
9358 Tennevoll